fbpx Skip to main content

Huisreglement Koningsfeesten Helmond

 • Er bedraagt geen minimumleeftijd voor de toegang tot het evenement.
 • De bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het evenement en het terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs), dit moet op verzoek worden getoond.
 • Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 • Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
  Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Bezoekers kunnen worden gevisiteerd bij het betreden van het terrein en op het terrein. Ook tijdens het evenement kunnen door de bezoeker meegebrachte zaken worden doorzocht. De bezoeker stemt daarmee uitdrukkelijk in en zal daaraan zijn medewerking verlenen. Indien de bezoeker daaraan geen medewerking verleend, wordt aan de bezoeker de toegang tot het terrein en evenement ontzegd.
 • Wij voeren een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 • De hieronder genoemde is een opsomming van zaken die niet zijn toegestaan. Dit is een weergave van een limitatieve lijst waarbij de organisatie het recht heeft om hier zaken aan toe te voegen welke naar haar inzicht nodig zijn om de veiligheid op het terrein /evenement te waarborgen;
  1: Geen provocerende kleding en vlaggen of kleding van voetclubs of dergelijke.
  2: Professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur en selfiesticks (tenzij afstemming heeft plaatsgevonden met de organisatie)
  3: Verdovende middelen (drugs)
  4: Gebruik /verstrekken van lachgas
  5: Vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum
  6: Glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen
  7: Eten en drinken
 • Voor de bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is het ten strengste verboden om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Ongeacht zijn of haar leeftijd is het de bezoeker ten strengste verboden om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft.
 • Indien er door de bezoeker in strijd wordt gehandeld met de huisregels en hiervan de regels overtreedt wordt deze verwijderd van het terrein en de verdere toegang ontzegd.
 • Tijdens het evenement worden er foto en filmopnames gemaakt in opdracht van of met toestemming van de organisatie. De bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers van het evenement en dat deze worden verspreid via alle mogelijke mediavormen.
 • Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 • Toiletvoorzieningen zijn op het terrein aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk.
 • De bezoeker is verplicht deze voorzieningen te gebruiken. Het is ten strengste verboden om op andere plaatsen behoefte te doen dan in de toiletvoorzieningen.